دست نوشته های علمي

دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی (شماره 5)

عنوان نشريه: دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامي
درجه علمی: علمی پژوهشی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم: انگلیسی، عربی
صاحب امتیاز: انجمن فقه و حقوق اسلامی
مديرمسئول: ابوالقاسم عليدوست
سردبير: احمد حاجي ده آبادي
مدیر اجرايی: معصوم شبانی
تارگاه: www.sijl.ir
تلفن: 32905765 (025)
نشانی: قم، بلوار جمهوري اسلامي، كوچه 2، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه
نوع نشريه: دو فصلنامه علمی پژوهشی
تلفن تماس انجمن فقه و حقوق جهت هماهنگی دریافت دوفصلنامه و ...
02532905765 دفتر انجمن فقه وحقوق اسلامی

کارگاه علمی با موضوع «سرقت علمی»

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه برگزار ميکند
باهدف خدمت رسانی به اعضا و به علت مخاطراتی که موضوع «سرقت علمی» برای همه نويسندگان دارد،انجمن درصدد برگزاری کارگاه در این زمینه ميباشد.
اولین کارگاه توسط آقای دکترمهربان پور عضو هيأت علمی دانشگاه تهران برگزار ميگردد.
زمان: سه شنبه 28/2/95 ساعت 18

تبريک بمناسبت دريافت دومين دوره جايزه جهانی علوم انسانی اسلامی، به حضرت آيت الله ابوالقاسم عليدوست

حضرت آيت الله ابوالقاسم عليدوست
همزمان با دهمين سالگرد صدور رهنمود تاريخی رهبر انقلاب اسلامی ايران در خصوص نهضت نرم‌افزاری و آزادانديشی و ضرورت تشکيل نظريه‌پردازی و در آستانه دهمين سال تأسيس نهاد هيئت حمايت از کرسی‌های نظريه‌پردازی، حضرت آيت الله ابوالقاسم عليدوست، عضو هيئت مديره و مسئول انجمن فقه حقوق اسلامی حوزه، به عنوان دريافت کننده دومين دوره جايزه جهانی علوم انسانی اسلامی و يکی از بيست نظريه پرداز برتر کشور برگزیده شدند. اين موفقيت را به ايشان و اعضای محترم انجمن تبريک عرض مينمائیم و موفقيت بيش از پيش را برايشان آرزومندیم

نگارش کتاب مطالعه تطبيقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق

به اطلاع اعضای محترم انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه ميرسانيم کتاب گرانقدر «مطالعه تطبيقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق» توسط نويسنده محترم جناب آقای دکتر محمد صادقی به نگارش درآمده و به عنوان کتاب برگزيده برتر کتاب سال حوزه در گروه فقه و حقوق اسلامی انتخاب شده است. اين موفقیت را به تمام اعضای محترم انجمن تبريک گفته و موفقيت بيش از پيش را برايشان آرزومنديم

دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی (شماره دو 2)

عنوان نشريه: قرآن، فقه و حقوق اسلامي

درجه علمی: علمی پژوهشی

زبان اصلی: فارسی

زبان دوم: انگلیسی، عربی

صاحب امتياز: انجمن فقه و حقوق اسلامي حوزه علميه

مديرمسئول: ابوالقاسم عليدوست

سردبير: احمد حاجي ده آبادي

مدیر اجرايی: معصوم شبانی

تارگاه: www.sijl.ir

تلفن: 32905765 (025)

نشانی: قم، بلوار جمهوري اسلامي، كوچه 2، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه

نوع نشريه: دو فصلنامه

تلفن تماس انجمن فقه و حقوق جهت هماهنگی دریافت دوفصلنامه و ...

نگارش کتاب گام به گام با حقوق خانواده

به اطلاع اعضای محترم انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه ميرسانيم کتاب گرانقدر «گام به گام با حقوق خانواده» توسط نويسنده محترم جناب آقای جواد حبيبی تبار به نگارش درآمده و به وسيله بنياد حقوقی ميزان به چاپ رسيده است. اين موفقیت را به تمام اعضای محترم انجمن تبريک گفته و موفقيت بيش از پيش را برايشان آرزومنديم

نگارش کتاب فقه پیدیده های نوپیدا

به اطلاع اعضای محترم انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه میرسانیم کتاب گرانقدر تقریر درس خارج فقه مکاسب محرمه حضرت آیت الله علیدوست با موضوع « فقه پدیده های نوپیدا» به قلم نویسنده محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی صفائی به نگارش درآمده و به وسیله موسسه نشر اشراق حکمت به چاپ رسیده است.
این موفقیت را به تمام اعضای محترم انجمن تبریک گفته و موفقیت بیش از پیش را برایشان آرزومندیم

سيد رضی قادری

اشتراک در RSS - دست نوشته های علمي