فراخوان مجله، دوفصلنامه علمی پژوهشی (قرآن، فقه و حقوق اسلامی)

بدينوسيله به اطلاع کلیه اساتيد و صاحب نظران و دانش پژوهان حوزه و دانشگاه ميرساند دفتر نشریه دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی آماده دريافت مقالات فقهی ـ حقوقی که با رويکرد قرآنی نوشته شده است ميباشد از کليه علاقمندان دعوت به عمل می آيد مقالات خود را بر اساس شرايط و ظوابط مندرج در راهنمای نگارش مقالات اين دوفصلنامه موجود در سایت انجمن www.sijl.ir تنظیم نموده و از طريق ايميل ارسال نمائيد.
جهت کسب اطلاعات بيشتر بامدیر اجرايی: معصوم شبانی تماس حاصل بفرمائید
تلفن تماس انجمن فقه و حقوق جهت هماهنگی دریافت دوفصلنامه و ...
02532905765 مدير اجرايی دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی
09359839228 دبير انجمن فقه وحقوق اسلامی (معصوم شبانی)
نشانی: قم، بلوار جمهوري اسلامي، كوچه 2، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه